Tájékoztatás közös vállalat alapításáról

Tájékoztatás közös vállalat alapításáról

Az Épduferr Nyrt. tájékoztatja a befektetőket, hogy a vállalat igazgatósága 2023. június 27-i ülésén döntött a GeoAkku Kft. projektcég megalapításáról.

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatóság 2023. június 27-i ülése döntött a Társaság valamint Meleghegyi Balázs úr 50%-50% arányú részvételével a GeoAkku Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 14., a továbbiakban „GeoAkku Kft.”) megalapításáról.

A GeoAkku Kft. projektcégként, 3.000.000 Ft törzstőkével jön létre, célja a létrejöttét követően rendelkezésére bocsátott szabadalom hasznosítása alapján az energiatárolás alternatív lehetőségeinek feltárása, első lépésként az ipari megvalósíthatóság vizsgálata. A Társaság számára az energia-ellátás szempontjából meghatározó energia-tárolás, a zöldenergia támogatása érdekében megalapításra kerülő GeoAkku Kft. – a szabadalom gyakorlati alkalmazhatósága esetén – tevékenysége bővítését és diverzifikálását jelentheti.

Dunaújváros, 2023. június 27.