Sajtóközlemény - Éves jelentés 2022

Sajtóközlemény - Éves jelentés 2022

A 2022-es évben az Épduferr Nyrt. a nehéz külső környezet – post COVID, orosz – ukrán háború, magas infláció, devizapiaci volatilitás, ellátási láncok akadozása, energia áremelkedés - ellenére, működésének számtalan területén képes volt fejlődni.

Sikeresen állt át a Társaság a stratégiájában megfogalmazott diverzifikáltabb működésre. Ennek köszönhetően, megközelítőleg tudta tartani árbevétel szintjét a korábbi évekhez hasonlóan. Számtalan fejlesztést, beruházást és bővítést hajtott végre az Épduferr annak érdekében, hogy az elkövetkező években az organikusnál jelentősebb növekedést tudjon felmutatni.

A Társaság eredményessége ugyan elmaradt a generálkivitelezői üzletágat  érintő piaci körülmények kedvezőtlen változása miatt - a megrendelők/beruházók a nehéz gazdasági környezet okán sok esetben  újra gondolták, áttervezték a projekteket. Ugyanakkor a 2023-as év Q1-es időszaka már ennek ellenkezőjét vetíti előre. A szerződés állomány, mely az idei évben többszöröse a tavaly ilyenkor meglévőnek bizakodásra ad okot (lásd például  Andrássy út 13. projekt , Kapuvár Sportcsarnok  és az Intercisa Múzeum fejlesztése  közzétételek). Ehhez kapcsolódnak egyéb üzletágak piaci megkeresései és megrendelései, melyek összességében a Társaság további növekedését vetítik előre.

Az acélkereskedelmi üzletág várakozáson felül teljesített a 2022-es évben és a lemezfeldolgozó üzem termelését is sikerült folyamatosan növelni, év végére két műszakos termelésre átállítani. Ezzel párhuzamosan jelentősebb acélszerkezet gyártási megrendelésekhez jutott a kivitelezői üzletág és a növekvő megkeresések okán, 2022 év végén az Épduferr Nyrt. elhatározta, hogy új divízióként létrehozza az acélszerkezet gyártói üzletágát.

A korábban megfogalmazott vállalati stratégiai cél, miszerint generál kivitelezőből egy több lábon álló, Generálkivitelező-Kereskedelmi-Szolgálató és Gyártó Vállalat jöjjön létre, mely diverzifikáltan de egyben összehangoltan, az üzletágak közötti szinergiákat kihasználva tudja erősíteni és bővíteni jelenlétét a magyarországi és nemzetközi piacokon az elkövetkező években, elmondhatjuk, hogy teljesült.

A Vállalat szolgáltatásai és termékei iránti kereslet emelkedőben van, köszönhetően az új üzletágak lendületes elindításának és a tőzsde által nyújtott reputációnak.

Az Épduferr Nyrt. összefoglaló pénzügyi eredményei:
 
Összefoglaló adatok eFt-ban20212022
Értékesítés árbevétele   4 763 280  4 521 275  
Anyagjellegű ráfordítások-3 917 540  -4 097 851  
Személyi ráfordítások-245 215  -387 863  
Értékcsökkenési leírás, amortizáció-46 575-77 933  
Egyéb ráfordítások82 561  31 121  
Üzemi tevékenység eredménye443 723  -11 251  
Pénzügyi eredmény-40 917  16 264  
Adózás előtti eredmény402 806  5 013  
EBITDA490 298  66 682  

Forrás: Épduferr Nyrt. főkönyv, beszámolók

A Társaság közel megtartotta árbevételét a stagnáló időszak ellenére, köszönhetően az új üzletágak bevezetésének. Ugyanakkor a generálkivitelezői üzletág átmeneti megtorpanása, a személyi állomány jelentős bővülése, üzletágak infrastrukturális és technológiai fejlesztése eredményezte a Vállalat 2022-es teljesítményét.

Az Épduferr Nyrt. árbevétele tevékenységi körök szerinti megoszlásban


A diverzifikáltabb működésre való átállás idő előtt teljesült, melyet a vállalat árbevételének egyenletesebb eloszlása igazol.

A 2022-es évben a Generálkivitelezési üzletág erőforrásait a beruházások előkészítésére fordította az Épduferr. A felfüggesztetett, elhalasztott beruházások tekintetében a megrendelőkkel közösen mélyebb előkészítés és  újra tervezést követően az év végén több projekt kapcsán szerződést kötött a Társaság, melyek a 2023-as és azt követő évben fognak realizálódni. A 2022-ben futó projektek esetében a hirtelen fellépő változásokra – áruhiány, áremelkedés – időben és jól reagált a kivitelezői üzletág, a szerződött munkáknál nem okozott ellátási, árazási és határidő problémákat.

Az Építőanyag Kereskedés (Épduker) 2022-ben rekord 600 millió Ft-ot meghaladó külső értékesítésből származó árbevételt állított elő. A Kereskedés a kivitelezési tevekénység építőanyag szükségletét részben biztosító, stratégiailag fontos területe az Épduferrnek. Az Épduker 2022 év végére megkerülhetetlen tényezőjévé vált Dunaújvárosnak és régiójának. A szomszédban zajló háború okozta soha nem látott kihívások ellenére a Kereskedés megtartotta a színvonalas, magas szintű szolgáltatásait, árucikk kínálatát és stabilan tudja folytatni tevékenységét.

A Vállalat Acélkereskedelmi üzletága (Eximferr) 2022-ben kiemelkedően magas bevételt, 2,28 milliárd Ft - ért el, annak ellenére, hogy a piaci körülmények a második félévben jelentősen romlottak (ár és keresletcsökkenés). A gyártóüzemi gépek telepítése és a próbaüzem a 3. negyedévben befejeződött. 2022 08. 01-től bővült a Vállalat portfóliója félkész termékek gyártásával. A 2022. Q4 végéig fennmaradó bizonytalan gazdasági környezet mellett is sikerült a gyártóüzem megrendeléseit és termelését folyamatosan növelni.

Az elmúlt évek stratégiai döntései alapján megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően – a 2022-es nehéz gazdasági környezet mellett – az alapok rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a Társaság egy dinamikusan növekvő pályán folytassa működését.

Az újonnan létrehozott üzletágak hatékony, szinergiákat jól kihasználó működése tovább erősíti az Épduferr Nyrt. jelenlétét meglévő piacain, valamint új lehetőségeket is teremtenek a további fejlődésre és bővülésre, új piacok megszerzésére.


A teljes 2022 éves jelentés letölthető.


További tájékoztatás:
Chlebda István – befektetői kapcsolattartó
email elérhetőség:  ir@epduferr.hu